Home

Thai Food Terms : พจนานุกรมอาหารไทย 7 ภาษา

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำแอปพลิเคชัน “Thai Food Terms” โดยรวบรวมศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับอาหารไทย     เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ  มีให้เลือกถึง 7 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปน  ครอบคลุมเนื้อหามากกว่า 10 หมวด เช่น ชื่ออาหารคาวหวาน วิธีประกอบอาหาร เครื่องปรุงวัตถุดิบ พืชผักสมุนไพร  เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในครัว และอื่นๆ อีกมาก  จุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้คือการใช้งานที่ง่าย  สะดวก และรวดเร็ว   สามารถใช้บนมือถือและแท็บเล็ต  วิธีการค้นหา สามารถทำได้หลายทาง เช่น ค้นจากหมวดคำศัพท์  คำ ภาพ  หรือจะค้นจากดัชนีก็ได้  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

แอปพลิเคชัน “Thai Food Terms” สามารถใช้งานได้ในวงกว้าง  เหมาะสำหรับบุคคลในวงการต่างๆ อาทิเช่น  นักแปล ล่าม มัคคุเทศก์   นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ   เจ้าของร้านอาหารไทย  แม่ค้าพ่อค้า   บุคคลในวงการอุตสาหกรรมอาหาร หรือโรงเรียนสอนการประกอบอาหารไทย นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Thai Food Terms” ได้แล้วที่ App Store สำหรับระบบ iOS และ Google Play สำหรับระบบ Android

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด full version :

https://www.arts.chula.ac.th/~tran/thaifoodterms/app/app-portal-full.php

 

The Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation (CCTI), Faculty of Arts, Chulalongkorn University, in collaboration with the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), has launched the application Thai Food Terms – an electronic dictionary of Thai gastronomy in order to facilitate communication between Thai people and foreigners. Thai Food Terms offers the translation of over 1,600 Thai food-related terms into 7 languages: English, Chinese, Japanese, French, German, Italian and Spanish, featuring 10 categories namely dish names, herbs and vegetables, ingredients and seasoning, beverages, kitchen utensils, cooking verbs and general culinary terms. Available on both iOS and Android platforms, the application allows smartphone and tablet users to search by categories, terms, images, or even index.

The application will serve a wide range of users, from translators, interpreters, tour guides and visitors to Thailand, to Thai restaurant owners, street food vendors, and people in the food industry, as well as Thai culinary schools, students, and interested individuals.

The app is available for download at App Store and Google Play.

Download :

https://www.arts.chula.ac.th/~tran/thaifoodterms/app/app-portal-full.php

 

About Us

In the News

A New Thai Food Dictionary App is Now Available

  The CU Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation has launched the “Thai Food Terms Application”, a collection of over 1,500 Thai food terms that will make communication about Thai food with foreigners easier.  The launch was held on Thursday, 9 August 2018, at the Mahachakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts.  During the event, the …

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เนคเทค เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Thai Food Terms” พจนานุกรมศัพท์อาหารไทย 7 ภาษา พร้อมใช้งานแล้ววันนี้

9 สิงหาคม 2561-อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ศูนย์การแปลภาษาและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำแอปพลิเคชัน Thai Food Terms แอปพลิเคชันพจนานุกรมศัพท์อาหารไทย 7 ภาษา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศัพท์อาหารไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาต่างประเทศ สามารถใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนในระบบ iOS Version 8 ขึ้นไป และ Android รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ได้กล่าวเปิดงานว่า “ดิฉันขอแสดงความยินดีกับศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ที่ได้ผลิตสื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างและขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการพัฒนาระบบบนแพลตฟอร์ม iOS และ Android ที่ทำให้ข้อมูลต่างๆ สามารถปรากฏในแอปพลิเคชันบนมือถือและแท็บเล็ต ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ทำให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ของเราในปัจจุบัน “ดิฉันหวังว่าแอปพลิเคชันนี้จะส่งเสริมความรู้และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับอาหารไทย ทั้งจะช่วยสนับสนุน การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมและการส่งออกอาหารไทยไปต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปหลายอาชีพ ทั้งนักแปล ล่าม นิสิต นักศึกษา มัคคุเทศก์ …

Eat Your Way to Understanding Thai with New App

FEELING LOST among the food-stall choices? Turn to your phone and open a new app. The Thai Food Terms app in seven languages was launched yesterday by Chulalongkorn University’s Faculty of Arts in partnership with the National Electronics and Computer Technology Centre (Nectec). “It will benefit gastronomy, tourism and the country’s food industry,” faculty dean …

Contact Us

Thai Food Terms Application
Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation

Tel:  0-2218-4635
E-mail:  ccti_2010@hotmail.com