อักษรศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เนคเทค เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Thai Food Terms” พจนานุกรมศัพท์อาหารไทย 7 ภาษา พร้อมใช้งานแล้ววันนี้

9 สิงหาคม 2561-อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ศูนย์การแปลภาษาและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำแอปพลิเคชัน Thai Food Terms แอปพลิเคชันพจนานุกรมศัพท์อาหารไทย 7 ภาษา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศัพท์อาหารไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาต่างประเทศ สามารถใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนในระบบ iOS Version 8 ขึ้นไป และ Android

รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ได้กล่าวเปิดงานว่า “ดิฉันขอแสดงความยินดีกับศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ที่ได้ผลิตสื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างและขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการพัฒนาระบบบนแพลตฟอร์ม iOS และ Android ที่ทำให้ข้อมูลต่างๆ สามารถปรากฏในแอปพลิเคชันบนมือถือและแท็บเล็ต ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ทำให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ของเราในปัจจุบัน

“ดิฉันหวังว่าแอปพลิเคชันนี้จะส่งเสริมความรู้และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับอาหารไทย ทั้งจะช่วยสนับสนุน การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมและการส่งออกอาหารไทยไปต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปหลายอาชีพ ทั้งนักแปล ล่าม นิสิต นักศึกษา มัคคุเทศก์ พนักงานสายการบิน พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไทยและนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ” รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ กล่าว

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนคเทค กล่าวว่า “เนคเทคมีหน่วยงานที่มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีด้านภาษาธรรมชาติและความหมาย ซึ่งมีประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 20 ปี มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตลอดจนบุคลากรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ ซึ่งในขณะนี้ เนคเทคได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับการใช้งานบนสมาร์ตโฟนในรูปแบบของโมไบล์แอปพลิเคชัน โดยจะสามารถนำมาประยุกต์กับข้อมูลด้านศัพท์อาหารไทยซึ่งมีคำแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้ถึง 7 ภาษา”

 

ที่มา: https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/thaifoodterms.html