เปิดตัว แอปฯ ‘Thai Food Terms’ คลังศัพท์อาหารไทย 7 ภาษา

 

 

“จุฬาฯ-เนคเทค” เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Thai Food Terms” รวมศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับอาหารไทย 7 ภาษาทั้งตะวันตกและตะวันออก รวม 1,600 รายการ ครอบคลุม 14 หมวด ชี้เป็นนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุน รองรับการส่งออกอาหารไทยสู่ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 ศูนย์การแปลภาษาและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แก่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Food Terms โดย นางกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า คณะอักษรศาสตร์ โดยศูนย์การแปลฯ ได้ร่วมกับเนคเทคในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Thai Food Terms ซึ่งรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยถึง 1,600 ราย แปลเป็นภาษาตะวันตกและตะวันออก 7 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปน ซึ่งเป็นภาษาที่มีการเรียนการสอนและวิจัยของคณะอักษรฯ บางภาษาบรรจุอยู่ในหลักสูตรมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2460 จนสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญภาษาในแต่ละด้านเพื่อรับใช้ประเทศและสังคม

สำหรับแอปพลิเคชัน Thai Food Terms เป็นนวัตกรรมในการนำเสนอคำศัพท์อาหารไทยรูปแบบใหม่ มีภาพประกอบ เสียงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนั้นๆ ประกอบทุกคำเพื่อความสะดวกในการใช้งานโอกาสต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเนคเทคได้ช่วยพัฒนาระบบบนแพลตฟอร์มในระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ (Android) และไอโอเอส (iOS) ทำให้ข้อมูลต่างๆปรากฏในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ขณะเดียวกัน ยังเป็นการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับอาหารไทย สนับสนุนการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมและการส่งออกอาหารไทยไปต่างประเทศ ยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปหลายอาชีพ อาทิ นักแปล ล่าม นิสิต นักศึกษา พนักงานสายการบิน พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไทยและนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ

ด้าน นางสารภี แกสตัน ผู้ประสานงานโครงการพจนานุกรมอาหารไทย 7 ภาษา กล่าวว่า การพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวภายใต้โครงการพจนานุกรมอาหารไทย 7 ภาษา เป็นการต่อยอดจากงานวิจัยเรื่อง ปัญหาการแปลชื่ออาหารไทยเป็นภาษาตะวันตก ที่คณะอักษรฯ เคยได้ดำเนินการเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา แต่ในครั้งนี้ได้พัฒนาให้เป็นพจนานุกรมเฉพาะทางและขยายผลไปสู่ภาษาตะวันออก คือ จีนและญี่ปุ่น ซึ่งนำเสนอในรูปแบบ 2 ภาษา เช่น แอปพลิเคชัน Thai Food Terms ไทย-อังกฤษ, ไทย-ฝรั่งเศส เป็นต้น แบ่งเป็น 14 หมวด รวม 1,600 รายการ ได้แก่ อาหาร,พืชผัก,ดอกไม้ที่รับประทานได้,ผลไม้,เครื่องเทศ,เครื่องปรุงรส,ข้าวธัญพืช,อาหารประเภทเส้น,เนื้อสัตว์,อาหารทะเล,วิธีประกอบอาหาร,เครื่องดื่ม,เครื่องใช้ในครัว และศัพท์ทั่วไป สำหรับวิธีการค้นหาสามารถทำได้ง่าย โดยค้นจากหมวดคำศัพท์ คำภาพ หรือค้นจากดัชนี ซึ่งในแต่หมวดจะมีภาพและเสียงประกอบ

อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชัน Thai Food Terms เปิดให้ดาวน์โหลดได้ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 6 ขึ้นไป และระบบไอโอเอส เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดฟรีเวอร์ชันเพื่อทดลองการใช้งานได้ แต่หากสนใจเวอร์ชันสมบูรณ์จำหน่ายราคา 99 บาท

นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนคเทค กล่าวว่า ภาษาและไอทีมีความเกี่ยวข้องกัน เนคเทคมีการพัฒนางานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีด้านภาษาธรรมชาติและความหมาย หรือพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ มีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตลอดจนบุคลากรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการที่เนคเทคทำงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้พร้อมแล้วเมื่อต้องไปพัฒนาไปสู่การสร้างพจนานุกรมเฉพาะทางจึงไม่ใช่เรื่องยาก ที่ผ่านมาได้ร่วมกับสมาคมแฟชันทำ พจนานุกรมแฟชัน ล่าสุดคือร่วมกับคณะอักษรฯ ทำพจนานุกรมคำศัพท์อาหารไทย ถือเป็นครั้งแรกและเชื่อว่ายังไม่มีในประเทศไทย ซึ่งการแปลอาหารต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ยังต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ความถูกต้องในทางภาษาศาสตร์

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน Thai Food Terms ทั้ง 7 ภาษามีขนาดอยู่ที่ประมาณ 270-287 เมกะไบต์ ในอนาคตจะพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง และให้ดาวน์โหลดเพียงแอปพลิเคชันเดียวมีครบทั้ง 7 ภาษา

 

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/809898