“Thai Food Terms” แอปฯ ช่วยแปลอาหารไทยได้ถึง 7 ภาษา

เคยไหมอยากแนะนำอาหารไทยให้ชาวต่างชาติรู้จัก แต่ไม่รู้จะอธิบายด้วยภาษานั้นๆ อย่างไร ขอแนะนำตัวช่วยล่าสุด “Thai Food Terms” แอปฯ ที่เกิดจากความร่วมมือศูนย์แปลภาษาฯ จุฬาฯ และเนคเทค ช่วยแปลได้ถึง 7 ภาษา

“Thai Food Terms” เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศัพท์อาหารไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาต่างประเทศ 7 ภาษา ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การแปลภาษาและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนในระบบแอนดรอยด์และระบบ iOS เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป โดยใช้งานเป็นแอปฯ เฉพาะภาษาต่างๆ รวม 7 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และสเปน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเฉพาะภาษาที่สนใจได้

รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวคาดหวังว่า แอปพลิเคชันนี้จะส่งเสริมความรู้และความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับอาหารไทย ทั้งจะช่วยสนับสนุน การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมและการส่งออกอาหารไทยไปต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปหลายอาชีพ ทั้งนักแปล ล่าม นิสิต นักศึกษา มัคคุเทศก์ พนักงานสายการบิน พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไทยและนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ

ด้าน ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนคเทค กล่าวว่า เนคเทคมีหน่วยงานที่มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีด้านภาษาธรรมชาติและความหมาย ซึ่งมีประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 20 ปี มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตลอดจนบุคลากรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ

“ในขณะนี้เนคเทคได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนในรูปแบบของโมไบล์แอปพลิเคชัน โดยจะสามารถนำมาประยุกต์กับข้อมูลด้านศัพท์อาหารไทย ซึ่งมีคำแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้ถึง 7 ภาษา โดยเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 10 หมวด เช่น ชื่ออาหารคาวหวาน วิธีประกอบอาหาร เครื่องปรุงวัตถุดิบ พืชผักสมุนไพร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในครัว และอื่นๆ อีกมาก จุดเด่นของแอปฯ นี้คือ ใช้งานที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ใช้ได้บนมือถือหรือแท็บเล็ต และมีวิธีค้นหาได้หลายทาง เช่น ค้นจากหมวด คำ และภาพ หรือจะค้นจากดัชนีก็ได้เช่นกัน” ดร.ชัยระบุ

 

ที่มา: https://mgronline.com/science/detail/9610000082295